fbpx

Процесс строительства зданий на зонированных землях: подробное исследование

İmarlı arazinin üzerine yapı inşa etmek istenildiğinde, karmaşık bir süreç izlenmelidir. Bu makalede, bu süreç adım adım incelenecek ve detaylarıyla açıklanacaktır.

Belediye Başvurusu ve İzin Alımı:

İlk adım olarak, arsa üzerine hangi fonksiyon ve büyüklükte bir yapı inşa izninin verilebileceğini öğrenmek amacıyla belediyeye başvurulmalıdır. Planlı alanlar yönetmeliğine göre yapılacak inşaatın çerçevesi belirlenir.

Proje Çizimi:

Belediye tarafından belirlenen yapılaşma koşullarına uygun olarak, bir mimar tarafından projenin ana çerçevesi çizilir. Yapının çekme payları, yüksekliği gibi detaylar projede belirtilir.

Teknik Çizimler ve Belgeler:

Proje çizimi sonrasında, statik, elektrik, mekanik tesisat, aplikasyon, vaziyet planı, yol kotu, kot kesit, tabii zemin ve tesviye edilmiş zemin kotları gibi teknik çizimler ve belgeler hazırlanır.

Belediye Başvurusu ve Onay:

İnşaatın başlamadan önce, yapı ruhsatı, jeolojik etüt, yapı denetimi sözleşmesi ve diğer gerekli evraklar ile belediyeye başvuru yapılır. Belediye başvuru sonrasında projeyi onaylar veya reddeder. Red durumlarında eksik kısımlar revize edilir.

Ruhsat ve İnşaat Aşaması:

Belediyeden onay alındıktan sonra, ruhsat alınır ve aynı zamanda kat irtifakı başvurusu yapılır. İnşaat süreci başlar ve bağımsız alanlar ile büyüklükler belirlenir.

Tamamlanmış Proje:

Bu prosedür süreci tamamlandığında, resmiyet kazanmış detaylı bir döküman elde edilmiş olur. İnşaat tamamlandığında, yer alan bağımsız alanlar ve büyüklükleri resmi olarak kayıt altına alınır.

 

İmarlı arazi üzerine yapı inşa etmek, belediye prosedürleri, teknik çizimler ve inşaat sürecini içeren detaylı bir süreci gerektirir. Her aşama, resmiyetin sağlanması ve projenin yasal çerçevede yürütülmesi açısından büyük önem taşır. 

Присоединиться к обсуждению

Сравнить листинги

сравнить