fbpx

Arazi ve Arsa: Temel Farklar

Arazi ve arsa terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılabilen ancak teknik olarak farklı anlamlar taşıyan terimlerdir. Bu makalede, arazi ve arsa kavramları arasındaki temel farka odaklanacağız.

Arazi Nedir?

Arazi, herhangi bir imar planı veya uygulama görmemiş, doğal haliyle var olan toprak bölümünü ifade eder. İmar planlarına bağlı olmayan, henüz herhangi bir yapı veya düzenleme içermeyen ham toprak alanları arazi olarak adlandırılır.

Arsa Nedir?

Arsa, arazi olarak tabir edilen alana bir imar planı veya uygulama yapıldığında ortaya çıkar. Konut, ticari, sanayi gibi amaçlar doğrultusunda değer artışı sağlayacak donatılara erişim sağlandığında arazi arsa halini alır. Arsa, kazanca yönelik potansiyele sahip hale gelir.

Temel Fark: Kazanç Potansiyeli

Temel fark, arazinin henüz herhangi bir değer artışı potansiyeli taşımamasıdır. Arsa ise imar planları ve uygulamalar sonucunda değer artışı sağlayacak potansiyele sahiptir. Arsa, genellikle yatırım veya inşaat amaçlı kullanılmaya elverişli hale gelir.

Arazi ve arsa terimleri, genellikle kullanıldıkları bağlamda anlam kazanırlar. Arazi, henüz düzenleme veya planlama görmemiş doğal toprakları ifade ederken, arsa, bu arazi üzerine yapılan imar planları ve uygulamalar sonucunda kazanca yönelik potansiyel taşıyan bir kategoriye dönüşür.

Tartışmaya Katılın

Listeleri karşılaştırın

Karşılaştırma