fbpx

KAT İRTİFAKINDAN KAT MÜLKİYETİNE GEÇME SÜRECİ ?

Gayrimenkulün kat irtifakından kat mülkiyetine geçişinde belirli bir zaman kısıtlaması bulunmamakla birlikte, başvurunun bir hak sahibi veya malik tarafından belediyeye yapılması gerekmektedir. Başvurunun uygunluk açısından incelenmesi sonucunda belediye tarafından onay alındığında, diğer hak sahipleri ve malikler de bu avantajdan faydalanabilir.

Özellikle bazı istisnai durumlarda, yıllar içinde kat mülkiyeti tesis edilmemiş ve hatta ruhsat alınamamış yapılar, im ar affı kapsamında değerlendirilebilmektedir. Bu durumda, deneyimli mimar ve mühendislere yetki verilmesi ile birlikte, belediyenin onay sürecini takiben yapı kullanma izin belgesi ve yapı ruhsatı alındıktan sonra kat mülkiyeti tesis edilebilir.

İmar affının sunduğu avantajlar ve resmiyetin hızlandırılması, bu konunun sıkça gündeme gelmesine neden olmaktadır. Bu süreç, yapı sahiplerine mevcut durumlarını düzenleme ve kat mülkiyeti sağlama fırsatı tanımaktadır.

Tartışmaya Katılın

Listeleri karşılaştırın

Karşılaştırma