fbpx

Sin categoría @tr

Solicitud de Préstamo para Vivienda y Valoración en el Proyecto en Construcción:

İnşaatı devam eden bir projede konut kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler için belirli şartlar bulunmaktadır. Ancak, bu şartların sağlanması durumunda kredilendirme işlemi mümkündür. İşte bu şartlar ve konut kredisi başvurusu sürecinde dikkate alınması gerekenler: Kat İrtifakı Tapusu ve İnşaat Tamamlanma Oranı: Konut kredisi başvurusunda bulunabilmek için öncelikle...

¿QUÉ SIGNIFICA CONCEDER UNA CÉDULA DE HABITABILIDAD A UN EDIFICIO?

Günümüzde gayrimenkul alım satım süreçlerinde, iskan ruhsatının önemi giderek artmaktadır. Bu belge, bir binanın tamamlanmış ve kullanıma uygun olduğunu gösteren resmi bir onaydır. İskan ruhsatı olmayan bir gayrimenkulün değeri ve kullanımı konusunda bir dizi sınırlama bulunabilir. İskan Ruhsatı Nedir? İskan ruhsatı, belediyeler tarafından verilen ve bir...

¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un apartamento del proyecto?

Konut sahibi olmak isteyenler için projelerden daire satın almak cazip bir seçenek olabilir. Ancak, bu süreçte dikkat edilmesi gereken birçok önemli faktör vardır. Bu makalede, projeden daire alırken göz önünde bulundurmanız gereken kritik unsurları inceleyeceğiz. 1. Arsa Payı Detayları: Projeden daire satın alırken bağımsız bölümün arsa payı büyük önem taşır....

¿EL PROCESO DE TRANSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS A LA PROPIEDAD HORIZONTAL?

Gayrimenkulün kat irtifakından kat mülkiyetine geçişinde belirli bir zaman kısıtlaması bulunmamakla birlikte, başvurunun bir hak sahibi veya malik tarafından belediyeye yapılması gerekmektedir. Başvurunun uygunluk açısından incelenmesi sonucunda belediye tarafından onay alındığında, diğer hak sahipleri ve malikler de bu avantajdan faydalanabilir. Özellikle bazı istisnai...

Proceso e importancia de la instalación de la servidumbre de condominio

Kat İrtifakı, gayrimenkul projelerinde önemli bir adımdır ve dairelerin arsa payı ve konumunu resmileştirir. Bu süreç, gayrimenkul sahipleri ve yönetim açısından büyük önem taşır. Kat İrtifakı Kurulum Aşamaları: Kat İrtifakı'nın kurulması, gayrimenkul projesinin belirli aşamalarını içerir. İlk olarak, projenin mimari ve teknik detaylarına uygun olarak hazırlanan kat...

Importancia de la proporción de suelo en la transformación urbana y la evaluación de inversiones

Arsa payı, kentsel dönüşüm sürecinde gayrimenkul yatırımlarında oldukça önemli bir faktördür ve birçok açıdan yatırımın gelecekteki değerini belirlemede kritik bir rol oynar. İşte Kentsel Dönüşümde Arsa Payının Önemi ve Yatırım Değerlendirmesi dair detaylar: Yatırım Değerlendirmesi: Arsa payının büyüklüğü, yapılan yatırımın gelecekteki getiri...

Proceso de construcción de edificios en terrenos zonificados: investigación detallada

İmarlı arazinin üzerine yapı inşa etmek istenildiğinde, karmaşık bir süreç izlenmelidir. Bu makalede, bu süreç adım adım incelenecek ve detaylarıyla açıklanacaktır. Belediye Başvurusu ve İzin Alımı: İlk adım olarak, arsa üzerine hangi fonksiyon ve büyüklükte bir yapı inşa izninin verilebileceğini öğrenmek amacıyla belediyeye başvurulmalıdır. Planlı alanlar...

Terreno y parcela: Principales diferencias

Arazi ve arsa terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılabilen ancak teknik olarak farklı anlamlar taşıyan terimlerdir. Bu makalede, arazi ve arsa kavramları arasındaki temel farka odaklanacağız. Arazi Nedir? Arazi, herhangi bir imar planı veya uygulama görmemiş, doğal haliyle var olan toprak bölümünü ifade eder. İmar planlarına bağlı olmayan, henüz herhangi bir yapı veya...

Importancia y función de los asesores inmobiliarios

Gayrimenkul sektörü, alım satım süreçlerindeki prosedür değişiklikleri ve vergisel hususlar nedeniyle kompleks bir yapıya sahiptir. Bu kompleksite, piyasada aracı ve danışmanların önemini artırmaktadır. Bu makalede, gayrimenkul danışmanlarının sektördeki kilit rolüne odaklanacağız.  Uzmanlık Alanı Gerektiren Bir Alan: Gayrimenkul, uzmanlık ve bilgi gerektiren bir alandır....

Valoración de bienes inmuebles y métodos básicos de evaluación

Gayrimenkul değerlemesi, bir mülkün piyasa değerini belirleme sürecidir ve genellikle değerleme raporu aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu makalede, gayrimenkul değerlemesinin temel yöntemlerine odaklanarak, pazar karşılaştırması, gelir yaklaşımı ve maliyet yaklaşımı gibi metotları açıklayacağız.  Pazar Karşılaştırması/Emsal Karşılaştırması: Piyasa...

Comparar listados

Comparar